LAHJOITUSKANAVIA

Ukraina tarvitsee apua.

Seuraavien järjestöjen kautta voitte lahjoittaa varoja Ukrainan ja ukrainalaisten hyväksi (tilanne 24.8.2023):

Fidan keräys

Kirkon ulkomaanavun keräys

Kotimaan apu -järjestön keräys

Pelastakaa lapset ry:n keräys

Plan International

Punaisen ristin keräys

SOS Lapsikylän keräys

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry.

Autaukrainaa.fi

Un Women Suomen keräys

Unicefin keräys

World Visionin keräys